Fundusze Europejskie

SOLVEQ MARCIN KULAWIK, IDA KULAWIK SPÓŁKA CYWILNA realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego mające na celu zwiększyć rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych.

Tytuł projektu: Zwiększenie rozpoznawalności marki SOLVEQ na rynkach zagranicznych

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu: 79.269,20 zł

Wkład funduszy europejskich: 39.634,60 zł